This is the Nederland website
      
This is the Nederland website


Vind een klas

Available Local SitesBaby Sensory

Baby ontwikkeling: artikelen door Dr. Lin Day

Baby Sensory oprichter, Dr. Lin Day heeft ruim 30 jaar ervaring in het werken met jonge kinderen en is een gerenommeerd expert op het gebied van Early Years Education in Engeland. Zij publiceert op vaste basis voor het Engelse vakblad EYE Magazine (Early Years Educator) artikelen over de ontwikkelingen die baby’s doormaken. 

Lin Day

Baby´s en gebarentaal 

Baby´s worden geboren met een natuurlijk vermogen om te communiceren met lichaamstaal; een taal die in alle culturen hetzelfde is. Lang voordat het spraakvermogen wordt ontwikkeld, communiceren baby´s spontaan door middel van gebaren en geluiden met hun ouders. Hiermee willen ze de liefde en aandacht, die ze van hun ouders krijgen, stimuleren. Lachen is het eerste vriendelijke gebaar dat ervoor zorgt dat de moeder of vader dichtbij en aandachtig blijft. Lachen fungeert op wel honderd manieren als gebaar om vriendschappelijke gevoelens voor andere mensen uit te drukken. Het is zonder twijfel het belangrijkste gebaar in het menselijk repertoire van gebaren en signalen.Veel ouders raken danig gefrustreerd als ze de signalen van hun baby proberen te begrijpen. Ook al brengt gezond verstand de meeste ouders een eind op weg bij het begrijpen van de behoeftes van hun baby, het adequaat reageren op de talloze aanwijzingen en het vinden van de juiste oplossingen, vraagt om meer. Gebarentaal is een manier om ouders hierbij te helpen! Lees meer... 

Het kiezen van een kinderdagverblijf

Het kiezen van een goed kinderdagverblijf is een belangrijk besluit voor de meeste ouders, maar ook een die vaak veel bezorgdheid veroorzaakt en vragen oproept. De eerste maatregel die ouders kunnen treffen is een aantal kinderdagverblijven bezoeken om een juiste keuse te kunnen maken voor hun baby. Het lezen van referenties over het kinderdagverblijf voorafgaand aan het bezoek is heel nuttig. Een goed kinderdagverblijf heeft een goede reputatie in dorp of stad. Door gesprekken met andere ouders kun je nagaan of die reputatie ook werkelijk goed is. De ouders kunnen het volgende ook controleren: Lees meer...

Wat zien baby’s?

Bij de geboorte is het gezichtsvermogen het minst ontwikkelde zintuig. De capaciteit om voorwerpen en kleuren te zien hangt duidelijk af van de ontwikkeling van de gezichtsschors, de rijpheid van het netvlies, de coördinatie van de oogspieren en het vermogen om te focussen. Tot het moment dat deze complexe systemen tot ontwikkeling zijn gekomen, zullen de vormen en de kleuren onscherp zijn. Na acht maanden bereikt het gezichtsvermogen ongeveer het niveau van dat van een volwassene. Het tempo van die ontwikkeling is sterk afhankelijk van de hoeveelheid visuele stimulatie die de baby ontvangt. Als de baby die visuele stimulatie wordt onthouden, kunnen de cellen in het gezichtsschors verminderen of zich anderszins abnormaal ontwikkelen, wat nadelige invloed heeft op de latere hand-oog coördinatie. Andere problemen die zich kunnen voordoen zijn onhandigheid, concentratiemoeilijkheden en moeite met lezen en schrijven wanneer het kind naar school gaat. Lees meer...

Links-Rechts Hersendominantie

 

De hersenen zijn door een diepe spleet in twee helften verdeeld. Toch kunnen beide helften van de hersenen met elkaar communiceren door een dikke zenuwbaan die bij de basis van de spleet ligt.

Hoewel de twee hersenhelften er gelijk uitzien heeft elke helft zijn eigen set unieke eigenschappen. Onderzoek leert dat de rechterhersenhelft bepalend is met betrekking tot emoties, creatieve vaardigheid, muzikaliteit en ritme, terwijl de linkerhelft de aanleg bepaalt voor de meer exacte, rationele vaardigheden zoals rekenen, wiskunde en taalvaardigheid. Ofschoon beide hersenhelften de vaardigheden bezitten om gegevens te analyseren, te verwerken, op te slaan, gedachten en ideeën te vormen en beslissingen te nemen, is één hersenhelft dominanter. Hersendominantie heeft invloed op het lerend vermogen, bepaalt iemands persoonlijkheid en beïnvloedt gedrag. Lees meer…

Een goede nachtrust

Voor de meeste ouders zijn de twee belangrijkste zorgen die ze kort na de geboorte hebben: het in slaap vallen en in slaap blijven. Sommige baby’s vallen makkelijk in slaap en blijven dan ook slapen, terwijl andere baby’s makkelijk in slaap vallen en regelmatig te snel wakker worden. En andere baby’s vallen moeilijk in slaap, maar blijven dan wel slapen terwijl er ook baby’s zijn die niet in slaap willen vallen  en ook nog eens te vaak wakker worden. Baby’s die goed slapen kunnen dat slaappatroon na zes maanden verlaten terwijl moeilijk slapende baby’s juist dan weer beter gaan slapen. Slaapproblemen komen veel voor bij baby’s, maar het begrijpen en er dan goed mee omgaan zorgt ervoor dat ouders zelf ook een betere nachtrust krijgen waardoor zij beter in staat zijn om hun baby de liefde, geduld en de consequente aandacht te geven die de baby nodig heeft. Lees meer….

Papa’s zijn belangrijk!

De antropoloog Margeret Mead zei eens dat vaders een biologische noodzaak maar een sociale ramp waren. Een van de grote theoretici, Sigmund Freud, geloofde dat moeders biologisch betere ouders zijn dan vaders. In feite werden de vaders verbannen naar de rol van leverancier en niet veel meer dan dat. John Bowlby, een Britse psychiater, versterkte tevens het idee dat de moeder het allerbelangrijkste onderwerp van aanhankelijkheid is voor een kind. Zelfs Harry Harlow’s experiment met resusaapjes voedde het idee dat als moeder en vader beide aanwezig zijn, de moeder de belangrijkste zorgverstrekker is. Het experiment liet echter zien dan als de moeder er niet is, de vaders die rol goed overnemen. Ook andere dierstudies ondersteunen de visie dat vaders goede ouders zijn in afwezigheid van hun moeder. Er zijn apenrassen waar de vader echte zorgtaken op zich neemt zoals het voorkauwen van voedsel en zelfs het assisteren bij de geboorte. Algemeen gesteld, het is met name de ruimte die de moeder biedt, die bepaalt hoe groot de rol is die de vader kan en mag aannemen. Lees meer...

Muziek voor baby’s en peuters

Het is onmogelijk te definiëren wat precies muziek is, hoewel de meeste mensen de volgende definitie zullen accepteren: muziek is geluid dat gemaakt wordt door zingen of het actief bespelen van een instrument. Wat zeker is, is dat muziek ons helpt om gedachten, ideeën en emoties op een unieke manier uit te wisselen. Muziek levert een hele reeks voordelen op, van pijn- en stressmanagement tot verbeterde motorische en ritmische coördinatie en draagt zonder twijfel bij aan een positieve ontwikkeling van de geest. Thuis en in een zorgomgeving, zoals een ziekenhuis of kinderdagverblijf, kan muziek een warme, ontspannende en uitnodigende sfeer creëren. Muziek helpt in de creatieve en emotionele communicatie met het kind en is internationaal.Het effect van muziek op kinderen met een zintuiglijke beperking, ziekte of behoefte aan speciale leermethoden kan verreikend en verrijkend zijn. Lees meer...

Zintuigontwikkeling van de baby

De volgende keer dat u een boek leest, moet u eens even stilstaan bij de ongelooflijke capaciteiten van de hersenen om zo’n complexe taak uit te voeren. Het verwerken van de informatie en het coördineren van de ogen vraagt om vele complexe interacties tussen de hersenen en de zintuigen. Prikkelingen van buitenaf worden omgezet in elektrische impulsen die worden doorgegeven aan de hersenen, die vervolgens deze impulsen vertalen in het beeld dat u ziet. Hoewel het proces van informatievergaring en het ontcijferen van die informatie al voor de geboorte begint, werken de zintuigen, nadat de baby de moederschoot heeft verlaten, op volle kracht. Dit is het begin van de zintuigontwikkeling. Lees meer ….

De kracht van de aanraking

Baby’s hebben een biologische behoefte aan warme, fysieke aandacht. Niets is belangrijker voor hun emotionele, fysieke en intellectuele ontwikkeling dan een warme knuffel of een liefdevolle aanraking. Wat zeker is, is dat baby’s die veel geknuffeld, gestreeld en aangehaald worden, een grotere kans hebben om een warm sociaal mens te worden. Hun onafhankelijkheid en vertrouwen wordt erdoor versterkt wat weer tot een belangrijke mijlpaal leidt aan het einde van hun eerste levensjaar: het vermogen om zichzelf te vermaken. Baby’s die veelvuldig worden geknuffeld en aangeraakt groeien beter, komen meer aan, ontwikkelen een sterker immuunsysteem, kruipen en lopen sneller, slapen vaster en huilen minder dan baby’s die de warme, fysieke aandacht ontberen. Kinderen die veel fysieke warmte ontvangen laten een sterker taakgeörienteerd gedrag zien, spelen socialer met anderen en tonen minder agressiviteit op school. Tenslotte bereiken ze betere schoolresultaten in hun latere leven. Lees meer …

Het reukzintuig

Alle jaargetijden leveren een veelheid van geuren die de zintuigen prikkelen. Met name de lente is het seizoen waarin er veel geuren zijn. De lucht is bezoedeld met de geuren van bloemen, vers gemaaid gras, natte aarde, verse groene blaadjes aan de bomen en ontspringend kruid. Al deze geuren worden omgezet in elektrische impulsen die die delen van de hersenen bereiken die zich de emotie en het geheugen betreffen. Daarom is het ook zo dat geuren die in een vroege fase van de jeugd zijn opgedaan, op latere leeftijd nog zo goed worden herinnerd, vaak zijn het plezierige visuele en emotionele herinneringen. Geen ander zintuig doet dit zo goed als het reukzintuig. Lees meer ….

Therapie met dieren

Onderzoek toont aan dat een huisdier een reeks van emotioneel- en gezondheids-gerelateerde voordelen kan hebben voor baby’s en kinderen. Het vrijkomen van het hormoon Oxytacine zorgt daarvoor. Oxytacine wordt ook wel het ‘knuffel-’ of ‘liefdeshormoon’ genoemd omdat het instrumenteel is bij binding en aanhankelijkheid tussen mensen. Het strelen, vasthouden, knuffelen, aaien van een dier laat op eenzelfde manier oxytacine vrijkomen in de bloedsomloop als bijvoorbeeld het ontvangen van een knuffel doet. Het verhoogt het gevoel van geluk, maakt je kalm en tevreden. Het stelt kinderen op hun gemak  die daardoor eerder bereid zijn om vriendschap te sluiten. Het hormoon vergroot ook hun emotionele gevoel bij materiele objecten; zo zie je dat mensen bijvoorbeeld hun auto een naam geven, huilen als ze die objecten verkopen en zich ruimhartig en openhartig opstellen naar volstrekte vreemden. Tegelijkertijd regelt oxytocine ook de aanhankelijkheid naar knuffels, zachte speeltjes of een doekje of deken, omdat het een associatie oproept met op je gemak zijn, vertrouwen en genegenheid tussen de ouder en de baby. Lees meer….

De band tussen ouder en kind

De relatie tussen ouder en kind is een intense, emotionele verbintenis die vaak al begint gedurende de zwangerschap en voortduurt na de geboorte. Toch vinden ouders het dikwijls moeilijk om die relatie na de geboorte, met al zijn verwachtingen en opwinding, vorm en inhoud te geven. In het verleden dachten onderzoekers dat  het voldoende was om gewoon tijd met je baby door te brengen. Er is echter geen bewijs dat die verbintenis tussen baby en ouder werkelijk begint bij de geboorte. We weten nu dat het opbouwen van die verbintenis in feite erg gecompliceerd is en dat het tijd vergt om die relaties te laten groeien en ontwikkelen Lees meer….

Vroege hechting en verzorging

Hechting levert een intens emotionele band tussen de ouder en de baby op. Het hechtingsproces begint vaak al tijdens de zwangerschap en gaat na de geboorte verder. Toch vinden sommige ouders het, na alle opwinding en verwachtingen, moeilijk om na de geboorte een band op te bouwen met hun baby. Vroeger dachten onderzoekers dat de band tussen hen zou herstellen als er maar genoeg tijd met de pasgeboren baby werd doorgebracht. Er is echter geen bewijs dat aantoont dat het hechtingsproces bij de geboorte begint. We weten nu dat het hechtingsproces erg gecompliceerd is en dat relaties tijd nodig hebben om te groeien en zich te ontwikkelen. Lees meer...

Het leerpad van de taal 

Het aanleren van spreken en taalvaardigheid zijn complexe levensvaardigheden en toch begrijpen baby’s woorden en zelfs hele zinnen voordat zij zelf kunnen spreken. Wat zo bijzonder is, is dat baby’s tot zo’n 10 maanden de capaciteit hebben om meerdere talen te leren. Volwassenen echter hebben grote moeite om de grammatica van nieuwe talen te beheersen en nieuwe talen en dialecten aan te leren, omdat zij gewend zijn aan de klanken en codes van hun moedertaal. Lees meer...

Eenzame opsluiting...

Professionals in de gezondheidszorg zijn in toenemende mate bezorgd dat vertragingen in de ontwikkeling van de motoriek bij baby’s gerelateerd zijn aan de hoeveelheid tijd waarin baby’s worden beperkt in hun vrijheid als gevolg van de  het vastgebonden doorbrengen in kinderzitjes, kinderstoeltjes, wippertjes, walkers, en zitzakken of loungers. Hoewel ze allemaal een functie hebben is het duidelijk dat teveel tijd in deze stoeltjes een slechte invloed op de baby heeft. Het achterhoofdje kan zich niet goed ontwikkelen, de nek- en halsspieren worden slechter ontwikkeld en er kunnen vertragingen ontstaan in de ontwikkeling van het zit-, kruip-, loop- en spraakvermogen. Overmatig gebruik van deze stoeltjes kan er op latere leeftijd voor zorgen dat er afwijkingen of verstoringen kunnen optreden van de rug en de ruggewervel. De babystoeltjes kunnen een hulpmiddel  zijn wanneer de ouders of verzorgers het erg druk hebben met andere noodzakelijke werkzaamheden. Soms helpen ze ook om de baby te sussen of op zijn gemak te stellen. Zelfs met goedgedoelde redenen zoals veiligheid, ondersteuning en het onderhouden van je baby tijdens speeltijd, moeten babystoeltjes niet gebruikt worden  als permanente ‘baby sitters’. Kinderdagverblijven hebben er ook over nagedacht hoeveel tijd de baby’s in de stoeltjes mogen zitten en de ouders moeten goed nagaan hoeveel tijd de baby per dag beperkt is in zijn motorieke ontwikkeling. Lees meer …

Baby’s en wiskunde

Het aanleren van eenvoudige wiskundige concepten is een complexe bezigheid, maar terwijl ze proberen de wereld te gaan begrijpen, zoeken baby’s op een natuurlijke manier mogelijkheden om problemen op te lossen. De uitdaging voor de ouder is erin gelegen om een interessante en prikkelende omgeving aan te bieden, waarin eenvoudige wiskunde en wetenschap in voorkomt. Dit artikel geeft een overzicht van basis wiskundig begrip in baby’s’ eerste jaar en geeft handreikingen waarmee de ouders en verzorgers de baby’s kunnen aanmoedigen om dit basisbegrip op te bouwen waar ze hun hele leven nog veel plezier van kunnen hebben.Lees meer...

Baby’s zijn zo slim! 

Dit is het eerste van een serie artikelen over babyontwikkeling en babyleren. Je vindt hier geen advies over voeding, eten geven, veiligheid of hygiëne. Het doel van dit artikel is om uit te leggen hoe baby’s leren, zich ontwikkelen of zich taal eigen maken en laat zien waarom bijvoorbeeld zintuigontwikkeling, buikoefeningen en knuffelen zo belangrijk zijn. Baby’s hebben een enorm leervermogen, maar omdat ouders en verzorgers vaak niet goed weten waarop te letten, kunnen vaardigheden of kansen vaak ongemerkt voorbij gaan. Dit artikel laat zien hoe slim baby’s werkelijk zijn en geeft de ouders en verzorgers een opmerkelijke kans om het leerpotentieel van deze kleine wondertjes vanaf de start te mee te maken.Lees meer...

Hoofd, schouders, knie en teen: de wil om te lopen

Het eerste jaar is uniek ten opzichte van elke andere fase in het fysieke leven van de mens. In een relatief korte tijd verandert de baby van een hulpeloos wezentje in een wandelende peuter. Ouders zullen nooit de eerste stapjes van hun kind vergeten: dat is een geweldig moment! Op dat moment verandert de baby in een peuter en opent zich een hele nieuwe wereld. < Lees meer ….> 

Omega-3 maakt baby’s geestelijk sterker

Vis, schaal- en schelpdieren behoren tot de rijkste bronnen van essentiële omega-3 vetzuren. Recent onderzoek wijst uit dat zelfs een kleine hoeveelheid vis en/of schelpdieren tijdens de zwangerschap een belangrijke bijdrage levert aan de algemene groei en de ontwikkeling van de hersenen, het zenuwstelsel en visuele systemen van de ongeboren baby.Omega-3 levert ook voor de lange termijn belangrijke gezondheidsvoordelen voor kinderen op zoals verbeterde coördinatie van de motoriek, communicatie- en concentratievaardigheid. Klinische studies hebben de weg gebaand voor een beter begrip van de voordelen van een voedingssupplement voor kinderen met leermoeilijkheden, astma, eczeem en ADHD. Lees meer….

Chemicaliën: een veilige start aan het begin van hun leven

Wanneer je babyverzorgingsproducten koopt of babyspeelgoed sta je eigenlijk geen moment stil bij de kans dat deze producten stoffen bevatten die wellicht schadelijk zouden kunnen zijn voor je baby. Toch zijn de ouders en verzorgers aan hun stand verplicht om alles te weten van die producten, het mogelijke risico van die producten en of er alternatieven voor die producten te vinden zijn. Met name baby’s zijn erg gevoelig voor chemicaliën en chemische stoffen omdat ze zo hard groeien en zich ontwikkelen. Zelfs het blootstellen aan kleine doses van alledaagse chemische stoffen kunnen een diepgaand effect hebben op hun toekomstige gezondheid, leervaardigheid en ontwikkeling. Lees meer...

Op het Buikje…. 

Tegenwoordig is het de praktijk dat baby’s weer op hun rug moeten liggen als ze naar bed worden gebracht. En hoewel dat heeft bijgedragen aan het terugbrengen van het aantal gevallen van wiegendood, brengen de baby’s vaak te weinig tijd door op hun buik, wat weer van sterke invloed is op hun latere leervermogen. Baby’s moeten op hun buik liggen om ze door fundamentele bewegingspatronen te laten gaan (zoals hun hoofd oprichten en kruipen) die de ontwikkeling van beide hersenhelften stimuleren en aan de basis staan van hun latere leer- en schrijfvermogens. Als de kruipfase wordt overgeslagen kunnen er leerproblemen ontstaan, ongeacht hun intelligentie. Het goede nieuws is dat zelfs vijf minuten buikoefeningen per dag deze potentiële problemen dan verminderen of voorkomen en eraan bijdragen dat hun schedel zich gelijkvormig ontwikkelt. Dit artikel beschrijft waarom op de buik liggen zo belangrijk is bij de ontwikkeling en het lerend vermogen van de baby en wat ouders en verzorgers er aan kunnen doen om dit een vrolijke en productieve ervaring te laten zijn. Lees meer …

Te vroeg geboren baby’s

Statistieken tonen aan dat een op de veertien baby’s te vroeg op de wereld komt. Dat is ook in Nederland zo; het aantal te vroeg geborenen is zelfs weer aan het stijgen. Lees meer ….

Jongetjes en meisjes: waarom ze zich anders gedragen

Sommige experts geloven dat gedrag wordt bepaald door de wijze waarop jongens en meisjes worden opgevoed. We weten nu echter dat dat niet helemaal waar is. Het feit dat jongens en meisjes één Y-chromosoom verschillen is er de oorzaak van waarom bepaalde gewoonten in het ene geslacht dominanter zijn dan in het andere geslacht. Wetenschappers hebben ontdekt dat alle foetussen vrouwelijk zijn in de eerste 6 weken na de bevruchting. Na 6 weken zorgt een testosteronstoot in de hersenen van de foetussen ervoor dat die foetussen uiteindelijk mannelijk foetussen worden en zorgt die adrenalinestoot voor een afzwakking van de communicatieve en emotionele centra van sommige cellen en voor een versterking van de cellen die verantwoordelijk zijn voor agressief gedrag. Wanneer die testosteron boost uitblijft, krijgen die delen van de hersencellen die verantwoordelijk zijn voor taal, creativiteit, emotie en sociale ontwikkeling, de kans om ongestoord door te groeien. Lees meer …< /a> 

 De werkende moeder

De afgelopen jaren is er geregeld discussie over wat beter zou zijn voor jonge kinderen, een moeder die thuis blijft of een moeder die zorg voor haar kind en werk combineert. Onderzoek toont aan dat beide voor- en nadelen hebben. Lees meer...

 

 

Close button

Evenementen Details

Omschrijving van het evenement:
Klassenleidster:
Contact: