Baby Sensory Den Haag

06-55141272 denhaag@babysensory.nl

Friede Baby Sensory Den Haag

For English, please scroll down

Wat is Baby Sensory?

Baby Sensory is een programma met activiteiten die de zintuigen van je baby prikkelen. Belangrijk om de ontwikkeling te ondersteunen, en bovendien een leuke manier om quality time met je baby door te brengen en andere nieuwe ouders te ontmoeten. Samen spelen, ontdekken, leren en bovenal plezier maken met je baby!

In de class krijg je informatie over de ontwikkelingsstadia die je baby doormaakt en hoe je deze met behulp van gevarieerde (zintuiglijke) activiteiten zoals muziek, dans, poppenshows, liedjes, massage, gebarentaal, oefeningen en spelletjes kunt ondersteunen en versterken.

Een omgeving die rijk is aan beelden, geluiden, geuren en texturen bevordert de hersengroei van een baby, vergroot het vermogen tot intellectuele ontwikkeling en vormt zo de basis voor leren in de toekomst.

De sessies worden gegeven in het Nederlands en Engels. Je bent welkom met een of twee ouders/verzorgers per baby. Twee- of meerlingen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Lees meer over wat het Baby Sensory programma inhoudt.

Waarom mee doen aan Baby Sensory?

 • Breng quality time door met je baby
 • Ontdek (nog meer) hoe geweldig je baby is
 • Ervaar hoe leuk het is om je baby een nieuwe vaardigheid te zien leren
 • Leer elke week iets nieuws
 • Ontspan onder een baldakijn van fonkelende sterren
 • Deel de magie van poppen en bubbels met je baby
 • Geniet van onze prachtige muziek
 • Voel je zelfverzekerder en gelukkiger als ouder/verzorger

Wanneer zijn de lessen?

Kijk hieronder voor het meest recente lesrooster.

Je kunt je direct inschrijven op elk moment van het blok. Wacht niet te lang met inschrijven, want als een groep vol zit, is de zaal helaas ook echt vol. Lukt het niet om in te schrijven? Neem dan contact op via Whatsapp (06-55141272) of stuur me een mailtje. Dan help ik je graag!

------

What is Baby Sensory?

Baby Sensory is a program with activities that stimulate your baby's senses. An effective way to support development, plus a fun way to spend quality time with your baby and meet other new parents. Play, discover, learn and above all: have fun with your baby!

During the sessions, you will learn more about your baby’s developmental stages and how you can support those through a variety of activities like music, dance, puppet shows, songs, massage, sign language, exercises and games.

A sensory environment rich in images, sounds, smells and textures promotes brain growth, increases the capacity for intellectual development and forms the basis for all future learning.

The classes are in both Dutch and English. You can attend the class with one or two parents/caregivers and your baby. Twins or multiple births are of course very welcome to join together.

Read more about the Baby Sensory program.

Why participate in Baby Sensory?

 • Spend quality time with your baby
 • Discover (even more) how great your baby is
 • Experience how much fun it is to watch your baby learn a new skill
 • Learn something new every week
 • Relax under a canopy of twinkling stars
 • Share the magic of puppets and bubbles with your baby
 • Enjoy our beautiful music
 • Feel more confident and happier as a parent/carer

When are the classes?

Click here to find the most recent schedule in English.

You can subscribe right away at any time in a term! Don't wait too long to register, because if a class is fully booked, the class is unfortunately really full. Issues with your registration? Please contact me via Whatsapp (06-55141272) or via email. I'm happy to help you!

Lesrooster

Locatie Dag Tijden Leeftijd Beschikbaarheid
Loading...