Baby Sensory Den Haag

06-55141272 denhaag@babysensory.nl

Friede Baby Sensory Den Haag

For English, please scroll down

Wat is Baby Sensory?

Baby Sensory is een ontwikkelingsprogramma met activiteiten die de zintuigen van je baby prikkelen. Belangrijk om de ontwikkeling te ondersteunen, en bovendien een leuke manier om quality time met je baby door te brengen. Samen spelen, ontdekken, leren en bovenal plezier maken met je baby!

In de class krijg je informatie over de ontwikkelingsstadia die je baby doormaakt en hoe je deze met behulp van gevarieerde (zintuiglijke) activiteiten zoals muziek, dans, poppenshows, liedjes, massage, gebarentaal, oefeningen en spelletjes kunt ondersteunen en versterken. Daarnaast is er veel ruimte om andere nieuwe ouders te ontmoeten. En... je doet heel veel tips en inspiratie op voor thuis. 

Een omgeving die rijk is aan beelden, geluiden, geuren en texturen bevordert de hersengroei van een baby, vergroot het vermogen tot intellectuele ontwikkeling en vormt zo de basis voor leren in de toekomst. Ook worden er veel oefeningen aangeboden die ondersteunend zijn voor de lichamelijk ontwikkeling van je baby.

De sessies worden gegeven in het Nederlands en Engels. Je bent welkom met een of twee ouders/verzorgers per baby. Twee- of meerlingen zijn natuurlijk ook van harte welkom. De sessies zijn speciaal voor baby's van 0 tot ongeveer 15 maanden.

Lees meer over wat het Baby Sensory programma inhoudt.

Waarom mee doen aan Baby Sensory?

 • Breng quality time door met je baby
 • Ontdek (nog meer) hoe geweldig je baby is
 • Ervaar hoe leuk het is om je baby een nieuwe vaardigheid te zien leren
 • Leer elke week iets nieuws
 • Ontspan onder een baldakijn van fonkelende sterren
 • Deel de magie van poppen en bubbels met je baby
 • Geniet van onze prachtige muziek
 • Voel je zelfverzekerder en gelukkiger als ouder/verzorger

"Met mijn zoontje heb ik de baby sensory lessen gedaan bij Sietske. Wat een feestje was het iedere keer! Voor hem en mij en vooral ook samen... Prachtig om de verwondering en reactie bij hem te zien. Sietske begeleidde alles met véél enthousiasme en rust en gaf veel ruimte aan de behoeften van de babietjes in het moment. Iedere week toverde ze weer andere verrassingen en attributen tevoorschijn, binnen een voor de kindjes herkenbaar kader. Echt een aanrader!", moeder van Colin.

Wanneer zijn de classes?

Kijk hieronder voor het meest recente lesrooster.

Je kunt je direct inschrijven op elk moment van het blok. Wacht niet te lang met inschrijven, want als een groep vol zit, is de zaal helaas ook echt vol. Lukt het niet om in te schrijven? Neem dan contact op via Whatsapp (06-55141272) of stuur me een mailtje. Dan help ik je graag!

Wat kost Baby Sensory (meer informatie is te vinden bij Booking Info)?

Leeftijd babyPrijs proefsessie

0 tot 15 maanden€10
 Prijs per sessie (in blok) 
 €15  


Laat me weten als je op vakantie bent tijdens een blok, dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.


KVK-nummer 86599089
btw-id: NL004278541B70

------

What is Baby Sensory?

Baby Sensory is a development program with activities that stimulate your baby's senses. An effective way to support development, plus a fun way to spend quality time with your baby. Play, discover, learn and above all have fun with your baby!

During the sessions you will learn more information about your baby's developmental stages and how you can support those through a variety of activities such as music, dance, puppetshows, songs, massage, sign language, exercises and games. There is also plenty of time to meet other new parents. And... you get lots of tips and inspiration for playing with your baby at home.

An environment rich in sights, sounds, smells and textures promotes a baby's brain growth, increases the capacity for intellectual development and forms the basis for future learning. Many exercises are also offered that support your baby's physical development.

The sessions are given in Dutch and English. You are welcome with one or two parents/caregivers per baby. Twins or multiples are of course also very welcome to join together. The sessions are especially for babies from 0 to approximately 15 months.

Read more about the Baby Sensory program.

Why participate in Baby Sensory?

 • Spend quality time with your baby
 • Discover (even more) how great your baby is
 • Experience how much fun it is to watch your baby learn a new skill
 • Learn something new every week
 • Relax under a canopy of twinkling stars
 • Share the magic of puppets and bubbles with your baby
 • Enjoy our beautiful music
 • Feel more confident and happier as a parent/carer

"Thank you Sietske for an amazing session. Alaia and I both had a great time. It was one of the activities where you learn while you are having fun, absolutely loved it. It was very heart warming for me to see the baby react and respond in a different way which I had not seen before. We had our special moment together and I really look forward to attending more sessions", moeder van Alaia (5 maanden).

When are the classes?

Click here to find the most recent schedule in English.

You can subscribe right away at any time in a term! Don't wait too long to register, because if a class is fully booked, the class is unfortunately really full. Issues with your registration? Please contact me via Whatsapp (06-55141272) or via email. I'm happy to help you!

What is the pricing of Baby Sensory (more information at the tab Booking Info)?

Age babyPrice trial session

0 to 15 months€10

 Price per session (per term) 
 €15  


Let me know if you are on holiday during a term, and we will see what the possibilities are.KVK-nummer 86599089
btw-id: NL004278541B70

Lesrooster

Locatie Dag Tijden Leeftijd Beschikbaarheid
Loading...