Baby Sensory Den Haag

06-55141272 denhaag@babysensory.nl

Sietske Wardenaar

Na de middelbare school ben ik, Sietske, psychologie gaan studeren. Tien jaar lang heb ik met veel voldoening als kinderpsychologe gewerkt in mijn eigen praktijk Kinderpsycholoog.nl. Ook heb ik als zij-instromer de PABO gedaan en verschillende jaren me ingezet in het onderwijs als rugzakbegeleider en -coördinator. Daarna heb ik parttime als personeelsbegeleider gewerkt. Nu mijn eigen kinderen steeds groter worden, ben ik toe aan het invullen van mijn langgekoesterde wens; van betekenis zijn voor ouders en hun baby's. En toen… kwam Baby Sensory op mijn pad. Friede was geboren! Friede komt uit het Germaans-Frankisch taalgebied en betekent 'vrede' in de zin van 'bescherming', 'veiligheid', 'zekerheid'. Iets wat ik wens voor alle baby’s van deze wereld. After high school, I (Sietske) finished my study psychology. For ten years I have worked with great satisfaction as a child psychologist in my own practice Kinderpsycholoog.nl. I also did the PABO as a lateral entrant and worked for several years in education as a rugzak supervisor and coordinator. Then I worked part-time as a personnel supervisor. Now that my own children are getting bigger and bigger, I am ready to fulfill my long-cherished wish; be of significance to parents and their babies. And then... Baby Sensory came my way. Friede was born! Friede comes from the Germanic-Frankish language area and means 'peace' in the sense of 'protection', 'safety', 'security'. Something I wish for all the babies of this world.