Baby Sensory Den Haag

06-55141272 denhaag@babysensory.nl

For English, please scroll down.

Waarom Baby Sensory?

Bij Baby Sensory vind je ALLE belangrijke activiteiten voor de ontwikkeling van je baby en jullie onderlinge band in EEN compleet, heel verrassend en zéér aansprekend programma. Van harte welkom dus bij Baby Sensory voor een geweldige start voor je baby en jullie samen!

Met een breed assortiment aan materialen van Baby Sensory, die deels exclusief ontwikkeld zijn voor het programma, helpen wij je de ontwikkeling van je baby te ondersteunen. We doen activiteiten waarbij we muziek, licht en texturen inzetten, die spreken tot de verbeelding van zowel baby’s als ouders en op speelse wijze het leervermogen stimuleren. Zo leggen we de basis voor de ontwikkeling van de coördinatie, omgevingsbewustzijn, liefde voor muziek en concentratievermogen die essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling. Het programma bestaat uit meer dan 40 verschillende groepssessies per jaar, verdeeld over blokken die je per blok of alle 40 volgen kunt. Ook zijn er soms speciale sessies, bijvoorbeeld voor Valentijnsdag of Kerst.

Lees hier meer over het ontstaan van Baby Sensory.

Baby Sensory geeft je bovendien ook inspiratie voor thuis en biedt ideeën voor creatief spelen, massage, buiktijd, beweging en muziek die thuis gemakkelijk kunnen worden herhaald.

Deze video geeft een goed beeld van de Baby Sensory classes:

Vanaf welke leeftijd kan mijn baby deelnemen?

Baby Sensory is geschikt vanaf de geboorte (rond 5 a 6 weken) en je kunt mee doen totdat je baby 15 maanden oud is (inschrijven tot 13 maanden). Je zult merken dat je baby de sessies in iedere fase weer op een andere manier ervaart.

In de eerste 3 maanden van het leven van je baby gaat de hersenontwikkeling sneller dan ooit: elke seconde worden er maar liefst 2 miljoen nieuwe hersenverbindingen gemaakt. Hoewel je het misschien niet ziet, gebeurt er veel in dat kleine hoofdje! Ook als je baby slaapt, gaat de hersenontwikkeling door en kun je deze ondersteunen met behulp van bijvoorbeeld muziek of geuren.

Terwijl je baby blijft groeien, groeien ook zijn/haar hersenen. Tegen het einde van het eerste jaar zullen de hersenen van je baby verdubbeld zijn in grootte! Baby Sensory biedt gedurende deze bijzondere periode een complete en integrale aanpak van de zintuiglijke ontwikkeling en het leervermogen.

Ook als je baby te vroeg is geboren, kunnen jullie gerust mee doen aan Baby Sensory.

"Ik heb er helemaal energie van gekregen!", moeder van Safae (4 maanden).

Wat als mijn baby slaapt?

Het is bij Baby Sensory helemaal niet erg als je baby tijdens de sessie slaapt of drinkt. De behoeften van de baby gaan altijd voor en jij doet sowieso inspiratie op voor thuis. Bovendien heeft onderzoek naar de hersengolven van slapende baby's uitgewezen dat regio's die verband houden met geluids-, motorische, visuele en auditieve verwerking nog steeds bruisen van activiteit tijdens de slaap. Baby's leren ook taal terwijl ze slapen. Dus of je baby nu wakker is of slaapt tijdens een class (of half om half), ze zullen er nog steeds profijt van hebben.

Klik hier om een Baby Sensory proefsessie aan te vragen.


-----

Why Baby Sensory?

At Baby Sensory you will find ALL important activities for the development of your baby and your bond in ONE complete, very surprising and very appealing program. So welcome to Baby Sensory for a great start for your baby and you together!

The wide range of tools, music and play material, which are partly exclusively developed for the Baby Sensory program, ensure that you can be active with your baby(s) in every possible way and build interaction. The way music, light and fabrics are used appeals enormously to the imagination of both the baby and the parents, to build the learning ability of your baby(s) in a playful way. A baby who has participated in the Baby Sensory program develops coordination, situational awareness, a love of music and the ability to concentrate that are so necessary for further development.

The program consists of more than 40 different group sessions per year (divided into blocks which you can follow per block or all 40). There are also sometimes special sessions, for example for Valentine's Day or Christmas.

Click here to read more about how and why Baby Sensory was developed.

Baby Sensory also gives you inspiration for at home and offers ideas for creative play, massage, tummy time, movement and music that can be easily repeated at home.

This video shows what you can expect when joining a Baby Sensory class:

From what age can we start?

You can join the Baby Sensory program shortly after your baby is born (5 a 6 weeks) and you can join until your baby is 15 months (register till 13 months). Throughout this period of time, your baby will experience the classes in different ways.

In the first 3 months of life, the most miraculous advances in your baby's brain structure are occurring. During this period, an astonishing 2 million new brain cell connections are created every second. Although you may not see it, a lot is happening inside that little head! Even when your baby is sleeping, their brain development keeps going and is supported by e.g. hearing music or smelling different smells.

As your baby continues to grow, so does his/her brain. By the end of the first year, your baby's brain will have doubled in volume! Baby Sensory offers a complete and integrated approach to the sensory development and learning abilities throughout this special period.

If your baby is born prematurely, you can still safely participate in Baby Sensory.

" The music, baby sign language, the touch activities and visuals were lovely. My baby was focused and engaged the whole time, and it was so nice for me to see her enjoy it. Thank you, Sietske!", moeder van Lucia.

What if my baby falls asleep during class?

It is really ok at Baby Sensory if your baby sleeps or drinks during class. The needs of the baby always come first and you get inspiration for home anyway. Research on the brain waves of sleeping babies found that regions associated with sound, motor, visual and auditory processing are still bubbling with activity during sleep. Babies also learn language while sleeping. So whether your baby is awake or asleep during a class (or half at half), they will still benefit from it.

Click here to book a Baby Sensory trial session.